raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

Agen­da – Schloss­me­dia­le


Über dPfings­te ver­wand­let sich s Schloss Wär­de-Bärg zume­ne gheim­nis­vol­le Ort. Künst­ler us aller Welt stl­let a dä ers­te Schloss­me­dia­le ihri Ziit­ge­nös­sisch Kunst us. Raouf Sel­mi:

 

Quel­le Bil­der: Arti­kel­bild