raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

Felix Baum­gart­ner ist gestar­tet


Bi Idea­le Bedin­gi­ge isch de Extrem­fall­schirm­sprin­ger Felix Baum­gart­ner hüt in Ros­well gstar­tet. Er will hüt als ers­te Mensch im freie Fall d Schall­muur durch­brä­che. Raouf Sel­mi

Quel­le Bil­der: Arti­kel­bild